fbpx

Web a online kampaň pre SAP B1

MARKETINGWEB

Webdizajn na mieru

Invision prototyp

Programovanie

SEO

Performance marketing

Marketingová stratégia

Realizácia kampane

SAP bejedna webdizajn
zadanie - case study

Ako osloviť špecifickú cieľovú skupinu B2B zákazníkov? Ako nájsť správnych decision makerov? Cieľom kampane bolo získať nových záujemcov o SAP Business One prostredníctvom DEMO aplikácie, ale taktiež potenciálnych partnerov (IT spoločnosti, ktoré pôsobia ako integrátori riešenia).

Group 36Created with Sketch.
riešenie - prípadové štúdie

Vzhľadom na odlišné cieľové skupiny sme sa rozhodli využiť rôzne kanály (Facebook, Google aj LinkedIN) na komunikáciu segmentovaných ponúk pre jednotlivé odvetvia. Návštevnosť a awareness o produkte sme riešili cez reklamy vo vyhľadávaní a bannermi na sociálnych sieťach, leady sme však zbierali najmä cez špecifické LinkedIN kampane.

SAP bejedna
SAP bejedna testimonial
SAP bejedna ikonky

Spoločnosť SAP chcela podporiť na Slovensku a v Čechách predaj produktu SAP Business One, cloudového ERP systému pre menšie a stredné firmy. Na oslovenie publika a získavanie leadov sme zvolili mikrostránku a online kampaň.

Webstránka

Modernú mikrostránku bejedna.sk/cz sme postavili na CMS WordPress a zamerali na predstavenie produktu a zber leadov.

SAP bejedna webstránka
SAP bejedna webdizajn
SAP business one
SAP bejedna
SAP bejedna

Marketing

Úspešnou online kampaňou sa podarilo odkomunikovať hlavné výhody produktu a výrazne pomôcť obchodnému oddeleniu.

SAP Business One je populárne cloudové ERP riešenie pre menšie a stredné firmy. Cieľové publikum sme oslovovali prostredníctvom viacerých kanálov, aby sme ich čo najlepšie zacielili. Všeobecný záujem o DEMO produktu sme komunikovali najmä cez Google Ads a Facebook Ads, leady na partnerstvo sme získavali prostredníctvom LinkedIN reklám. Celkový rozpočet pre obe krajiny bol rozdelený približne 15% FCB, 50% Google Ads , 35% LinkedIN.

0 mil
Zobrazení reklám
0 tis
Návštev mikrostránok
0 %
Naplnené KPI počet leadov